Skupaj za zdravje

Vabljeni k izobraževanju o pomembnosti in koristnosti preventivnih presejalnih programov, ki so ključni del prizadevanj za ohranjanje zdravja in preprečevanja resnih bolezni.

Spoznali boste, kako lahko presejalni programi izboljšajo naše zdravje in kakovost življenja. Poudarek je na predstavitvi delovanja programov in njihovih ciljev, zakaj je redno sodelovanje v programih ključno za zgodnje ugotavljanje bolezenskih stanj, spoznali pa bomo tudi  koristi, ki jih prinaša posamezni preventivni presejalnimi program.
 
Taja Kontler iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, podrobneje predstavi naslednje presejalne programe:

•    Državni Program Svit: je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let in sicer vsaki 2 leti.
•    Dora: je državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen ženskam med 50 in 69 let, vsaki 2 leti.
•    Zora: je državni program zgodnjega odkrivanja pred-rakavih sprememb materničnega vratu, ki namenjen ženskam me 20 in 64 letom, vsaka 3 leta.
•    Program Skupaj za zdravje (CINDI): program deluje pod okriljem zdravstvenih domov in  zagotavlja možnost udeležbe na skupinskih delavnicah ali individualnih svetovanj s področja uvajanja dolgotrajnih sprememb življenjskih navad.
 
Vabljeni k ogledu posnetka!