Splošni pogoji Generali Programa prednosti ZAME (01-GZP-01/23)


Generali Program prednosti ZAME (v nadaljevanju: Program) je Program nagrajevanja za fizične osebe, ki ga vodi GENERALI zavarovalnica d. d. (v nadaljevanju: Generali). V Programu lahko registrirani člani zbirajo točke zvestobe (v nadaljevanju: Generali točke), s katerimi so upravičeni do različnih ugodnosti, ki so opredeljene v teh splošnih pogojih (v nadaljevanju: Pogoji).

Program je brezplačen in svojim članom omogoča:
 • koristi za zdravje z brezplačnimi nasveti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga;
 • ugodnosti/nagrade in popuste s področij varčevanja, športa in prostega časa, turizma, term, doma in zdravja ter drugih področij;
 • članu Programa prilagojene zavarovalne prednosti, ki združujejo popuste, dodatne ugodnosti pri zavarovanjih in predstavitve produktov Generali;
 • sodelovanje v nagradnih igrah in dogodkih.

Program vključuje tudi obveščanje članov o vseh zgoraj naštetih vsebinah.

1. Splošni pogoji, opredelitve

Organizator Programa:  
GENERALI zavarovalnica d. d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Brezplačna telefonska številka: 080 70 77
E-naslov: info.si@generali.com
www.generali.si

www.generali-zame.si
E-naslov: zame@generali.si

Član
Član Programa lahko postane vsaka fizična oseba od dopolnjenega 18. leta, ki ima v Sloveniji pridobljeno davčno številko. Posameznik postane član Programa z registracijo in prijavo v Program ter sprejemom teh Pogojev. Član lahko postane tudi oseba, ki ni stranka Generali, vendar želi koristiti določene storitve in ugodnosti, ki jih nudi Program. Članstvo v Programu je brezplačno.

Registracija
Posameznik se registrira v Program na www.generali-zame.si,  prek mobilne aplikacije Generali ZAME (v nadaljevanju: mobilna aplikacija) ali prek zastopnika. Z registracijo si član Programa omogoči zbiranje Generali točk in pridobitev ostalih ugodnosti v Programu. Ugodnosti so predstavljene na www.generali-zame.si in v mobilni aplikaciji. 

Generali lahko posamezniku po lastni presoji onemogoči registracijo v Program, ali ga kadarkoli izključi iz Programa.

Stanje Generali točk v Programu
Stanje zbranih Generali točk član Programa prejme po registraciji v Program. Član lahko Generali točke prejema iz naslova registracije v Program, plemenitenja prihrankov v vzajemnih skladih Generali Investments d.o.o., podanega dovoljenja za prejemanje obvestil Generali Investments d.o.o., prenosom mobilne aplikacije ZAME in na podlagi vloge stranke - opredeljeno v Prilogi 1. Stanje Generali točk se izračuna na podlagi Tabele Generali točk (Priloga 1) in člana uvrsti v enega od štirih nivojev zvestobe: Osnovni, Bronasti, Srebrni ali Zlati. Na podlagi zbranih Generali točk oz. pripadajočega nivoja zvestobe članu pripadajo posebne ugodnosti in popusti v Programu.

Generali točke
So indikator vrednosti porabe, dejavnosti in nivoja zvestobe, ki jo članu Programa podeli Generali.

2. Vključitev v Program

V Program se posameznik vključi tako, da opravi identifikacijo in se registrira v Rekono račun ali prek zastopnika. Po uspešno zaključeni registraciji se nato prijavi v Program s svojim uporabniškim imenom in geslom in prične s koriščenjem članskih ugodnosti. Če je posameznika včlanil zastopnik, je za pridobitev kuponov prek spleta ali mobilne aplikacije, še vedno potreben Rekono račun s katerim se prijavi na spletni strani www.generali-zame.si ali prek mobilne aplikacije.

Postopek registracije in prijave v Program se opravi na spletni strani www.generali-zame.si,  prek mobilne aplikacije, ki si jo prenese iz spletne trgovine App Store ali Google ali prek zastopnika.

Vključitev v Program pomeni prejemanje po meri člana oblikovanih priporočil za uporabo storitev in produktov ter različnih kombinacij teh storitev in produktov, kar obsega tudi naslednje aktivnosti: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, spremljanje nakupnega obnašanja člana kot stranke (tudi za pretekla obdobja), statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, voščilnic, revij, časopisov in vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko kontaktiranje (na kontaktne podatke člana) za potrebe Generali-ja.

Identifikacija
Pred registracijo v Program bo za varnost in točnost podatkov posameznik uporabil brezplačno storitev za varno elektronsko poslovanje na daljavo – Rekono, ki ga zagotavlja Rekono d.o.o. Če posameznik Rekono računa še nima, ga lahko ustvari z imenom in priimkom, datumom rojstva, davčno številko, naslovom stalnega prebivališča, državo, e-naslovom in mobilno številko. Rekono je storitev za elektronsko identifikacijo, elektronske podpise in druge storitve zaupanja. Z registracijo ali prijavo v Rekono račun Generali preveri istovetnost podatkov osebe. Rekono lahko posameznik razume kot digitalno izkaznico, s katero na enostaven in varen način prek spleta dokazuje svojo identiteto ter dostopa do različnih storitev. Uporabniški račun Rekono lahko uporablja tudi pri drugih ponudnikih v Sloveniji, ki zagotavljajo to možnost (nekatere banke, zavarovalnice, Pošta Slovenije ...).

V postopku registracije posameznik določi svoje uporabniško ime (e-naslov) in geslo ter vpiše vse zahtevane podatke. S tem posameznik aktivira svoj Rekono račun in ustvari svoj uporabniški profil (v nadaljevanju: profil). Posameznik je dolžen skrbeti, da so v času članstva v Programu podatki pravilni in ažurni. Posameznik z uspešnim postopkom registracije pridobi pravice koriščenja Programa.

V primeru registracije posameznika v Program prek zastopnika, le ta posameznika identificira in vpiše osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, davčno številko, naslov stalnega prebivališča, državo, e-naslov in mobilno številko) ter mu predloži v podpis te Pogoje in Obvestilo o zasebnosti Generali Programa prednosti ZAME.

Registracija in prijava v Program
Po identifikaciji se posameznik prijavi v Program www.generali-zame.si ali v mobilni aplikaciji, ki jo prenese iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Za prijavo na www.generali-zame.si in mobilno aplikacijo posameznik uporabi svoj Rekono račun, kjer vpiše svoj e-naslov in geslo ter jo zaključi s sprejemom teh Pogojev. Član, ki se je registriral v Program prek zastopnika, bo pri prvi prijavi v Program prek mobilne aplikacije Generali ZAME potrdil te Pogoje in Splošne pogoje mobilne aplikacije Generali ZAME ter soglašal s privolitvijo Obvestila o zasebnosti Generali Programa prednosti ZAME ter Obvestila o zasebnosti mobilne aplikacije Generali ZAME.

3. Zbiranje Generali točk

Član po prijavi v Program prejme informacijo o številu zbranih Generali točk in lahko koristi ugodnosti, ki mu pripadajo glede na število zbranih Generali točk oz. pripadajoč nivo zvestobe. Član, ki se prijavi v Program, lahko spremlja stanje svojih Generali točk na www.generali-zame.si in/ali v mobilni aplikaciji. Vsi člani Programa  imajo na www.generali-zame.si in mobilni aplikaciji na voljo ugodnosti, ki jih lahko koristijo pri Generali ali njegovih partnerskih podjetjih (v nadaljevanju: ponudniki).

Član Programa zbira Generali točke za svoja sklenjena zavarovanja in aktivnosti, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje Generali točk v okviru Programa.

Član Programa, ki je stranka Generali, zbira Generali točke kot stranka (vloga stranke je opredeljena v Prilogi 1) za že sklenjena zavarovanja, nova sklenjena zavarovanja in obnove obstoječih zavarovanj.

Generali točke član pridobi za:
 • članstvo v Programu,
 • prenos mobilne aplikacije (velja tudi za člane, ki niso stranke Generali),
 • za sodelovanje v aktivnostih, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje Generali točk: vklop e-obveščanja in e-računa, e-prijava škode, registracija v portal Moj Generali, podana privolitev za neposredno trženje, plemenitenje prihrankov v vzajemnih skladih Generali Investments d.o.o. ali podana privolitev za obveščanje obvestil Generali Investments,
 • število sklenjenih zavarovanj,
 • leta sodelovanja z Generali od sklenitve prve police in
 • ostalo, kot je opredeljeno v Tabeli Generali točk.
Član lahko spremlja svoje število Generali točk in nivo zvestobe na naslednji način:
Nivo zvestobe in spreminjanje Generali točk
V Programu član z zbranimi Generali točkami doseže naslednje nivoje zvestobe, ki so opredeljeni v Prilogi 1.

Član ob registraciji v Program prejme določeno število Generali točk na podlagi sklenjenih zavarovanj in drugih aktivnosti, ki so opredeljene v 3. odstavku tega člena in v Tabeli Generali točk v Prilogi 1. Član Programa napreduje v višji nivo s sklepanji novih zavarovanj in opravljenimi aktivnostmi, ki so vezane na Program in so naštete v Prilogi 1. Prav tako lahko prehaja v nižje nivoje, če prekine oz. ne podaljša sklenjenih zavarovanj, ni več aktivni vlagatelj Generali Investments d.o.o. ali katere koli druge aktivnosti opredeljene v 3. odstavku tega člena in v Tabeli Generali točk v Prilogi 1.

Generali točke se obračunavajo enkrat dnevno.

Status aktivnega vlagatelja se preverja pri Generali Investments d.o.o. v roku 24 ur, nato enkrat mesečno na podlagi privolitve stranke na www.generali-zame.si.  

Član Programa lahko prehaja v višji nivo zvestobe takoj, ko zbere dovolj Generali točk. Član lahko prehaja v višji ali nižji nivo večkrat med letom, saj ni omejitve prehajanja med nivoji. Maksimalno številko Generali točk, ki jih član lahko zbere, je opredeljeno v Prilogi 1.

Član Programa je ves čas trajanja članstva upravičen do ugodnosti, ki mu pripadajo na osnovi nivoja zvestobe.

Popusti in ugodnosti za vsak nivo zvestobe so v teh Pogojih opredeljeni v Prilogi 1 (Tabela Generali točk) in se lahko spreminjajo, pri čemer ta sprememba ne šteje za spremembo Pogojev. Člani bodo o spremembi popustov in ugodnosti, ki so opredeljeni v Prilogi 1 (Tabela Generali točk) obveščeni z objavo na spletni strani www.generali-zame.si.  

4. Vrste ugodnosti

Program nudi ugodnosti iz naslednjih področij:
 • koristi za zdravje: člani so upravičeni do brezplačnih nasvetov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga;
 • varčevanje, šport in prosti čas, turizem, dom in zdravje (popusti ponudnikov): ugodnosti/nagrade in popusti;
 • zavarovanja: članu Programa prilagojene zavarovalne prednosti, ki združujejo popuste, dodatne ugodnosti pri zavarovanjih in predstavitve produktov zavarovalnice;
 • nagradne igre in dogodki v (so)organizaciji Generali.

Opisane ugodnosti obsegajo tudi popuste na nakup blaga, storitev ali produktov Generali in tretjih oseb ali darila ob takšnem nakupu. Nakupi blaga, storitev ali produktov ponudnikov niso pogoj za članstvo v Programu. Višina, pogoji in obdobje koriščenja posamezne ugodnosti so določeni v posamezni ponudbi za koriščenje ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani www.generali-zame.si ali mobilni aplikaciji. Za posamezne nagradne igre bodo veljala vsakokrat veljavna pravila nagradne igre.

Koriščenje ugodnosti
Koriščenje ugodnosti po področjih poteka na naslednji način:
 
 • koristi za zdravje: brezplačni nasveti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga so na voljo vsem registriranim članom;
 • varčevanje, šport in prosti čas, za mlade, terme, turizem, dom in zdravje (popusti ponudnikov): član Programa prejme kupon ugodnosti neposredno na e-naslov, s katerim se je registriral v Program. Ponudniku ga pokaže kot to predpiše posamezni ponudnik (v tiskani obliki ali prek mobilnega telefona – e-pošta ali prek mobilne denarnice). Ponudnik lahko pri posamezni ugodnosti določi tudi obveznost člana, da predloži dokazilo o izpolnjevanju dodatnih pogojev za koriščenje ugodnosti (npr. identifikacija z osebno izkaznico ipd.). Ponudnik lahko določi, da so do posamezne ugodnosti poleg člana upravičeni tudi njegovi družinski člani, ki jih določi član. Član lahko sam izvede aktivacijo za prenos kupona ali pa to zanj opravi zastopnik ali druga pooblaščena oseba zavarovalnice.
 • zavarovanja: ob vsaki sklenitvi avtomobilskega, domskega ali nezgodnega zavarovanja (novo sklepanje ali obnova zavarovanja) se članu prizna Generali ZAME popust glede na število zbranih Generali točk na dan sklenitve zavarovanja oz. na dan potrjene ponudbe za zavarovanje. Za vsakih 100 točk se upošteva popust 1%. Popusti se zaokrožujejo (brez decimalnih mest).

Pravice iz članstva v Programu niso prenosljive.

5. Prenehanje članstva v Programu Izstop iz Programa

Članstvo v Programu traja do dneva izstopa. Član lahko kadarkoli izstopi iz Programa tako, da pošlje e-sporočilo z zahtevo za izstop na e-naslov zame@generali.si. Generali bo izstop uredil v roku 5 delovnih dni, šteto z naslednjim delovnim dnem od dneva prejema. Z izstopom član izgubi pravico do koriščenja ugodnosti iz naslova članstva (razen ugodnosti in popustov iz naslova sklenitve zavarovanj).

Če se želi član ponovno prijaviti v Program, lahko to stori kadarkoli na način, opisan v teh Pogojih.

6. Splošni pogoji

Član bo ugodnosti, ki mu jih omogoča brezplačno članstvo v Programu, koristil v skladu z vsakokrat veljavnimi Pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.generali-zame.si ali v mobilni aplikaciji.

7. Varstvo osebnih podatkov

Informacije o tem, kako Generali v okviru Programa obdeluje vaše osebne podatke, najdete tukaj.

8. Spremembe splošnih pogojev

Morebitne spremembe teh pogojev bo Generali vsakokrat objavil na spletni strani Programa www.generali-zame.si in prek izbranih komunikacijskih kanalov, s katerimi se je član registriral v Program. Prek te spletne strani lahko vsak član v vsakem trenutku dostopa do vsakokrat veljavnih Pogojev in Prilog.

9. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji  pričnejo veljati 4. 12. 2023.


Priloga 1 - Tabela Generali točk
Velja od vključno 7. 2. 2024.