Obvestilo o zasebnosti Generali Programa prednosti ZAME


V GENERALI zavarovalnici d. d. smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov. V tem obvestilu o zasebnosti najdete informacije o tem, na kakšen način obdelujemo vaše osebne podatke v okviru Generali Programa prednosti ZAME (v nadaljevanju: »Program«).

1. Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

 • GENERALI zavarovalnica d. d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • telefon: 080 70 77
 • e-pošta: info.si@generali.com

2. Kako lahko stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO)?

Z našo DPO lahko stopite v stik prek:
 • navadne pošte: GENERALI d. d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov« ali
 • e-pošte: pooblascenec-op.si@generali.com
​​​​​
3. Kako zbiramo vaše podatke?

Ob registraciji: Vaše podatke (ime in priimek, rojstni datum, e-naslov, mobilna številka, naslov stalnega prebivališča, država, davčna številka) ob vaši registraciji pridobimo s strani našega pogodbenega partnerja Rekono, sistemske integracije d.o.o., ki deluje kot ponudnik  storitev  zaupanja  za elektronsko avtentikacijo.
Med trajanjem članstva v Program: Po včlanitvi v Program vaše podatke zbiramo neposredno od vas, ko uporabljate naše spletne in mobilne aplikacije, spletne strani,  produkte in storitve.
Kadar koristite nagrado ali ugodnost: V primeru koriščenja nagrad in ugodnosti iz Programa pri kateremu od naših partnerjev, lahko vaše podatke pridobimo tudi z njihove strani (npr. povratno informacijo o koriščenju ugodnosti za namen obračuna storitev).


4. Katere podatke zbiramo?

Zbiramo naslednje vrste vaših osebnih podatkov:
 
 • osnovne podatke (ime, priimek, davčna številka, datum rojstva),
 • kontaktne podatke (mobilna številka, e- naslov, naslov stalnega prebivališča oziroma drug sporočen naslov za obveščanje, država bivanja),
 • podatke o  vaših aktivnostih v  (npr. podatki o reševanju vprašalnikov in anket, sodelovanju v nagradnih igrah in izzivih, koriščenju ugodnosti…),
 • podatke o komunikaciji z vami (npr. vaše zahteve in naši odgovori),
 • podatke o vašem nivoju zvestobe (Osnovni, Bronasti, Srebrni ali Zlati) in številu točk v Programu,
 • podatke o uporabi spletnih strani GENERALI, ki se zbirajo s pomočjo t.i. piškotkov,
 • podatke o uporabi naših storitev in produktov (npr.  o vaših sklenjenih zavarovanjih).
Obdelava podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov na spletnih straneh Programa (  www.generali-zame.si) , izvajamo v skladu s politiko uporabe piškotkov (  www.generali-zame.si/politika-uporabe-piskotkov).
Podatki o vaši uporabi naših spletnih strani se uporabljajo za oblikovanje priporočil le v primeru, da ste sprejeli takšno uporabo piškotkov na posameznem spletišču.

5. Ali ste nam osebne podatke dolžni posredovati?

Če se želite včlaniti v Program, potrebujemo vaše osebne podatke. Posredovanje vaših podatkov je nujno za izvajanje pravic in obveznosti iz naslova članstva v Programu. V primeru, da jih ne posredujete, se v Program ne boste mogli včlaniti.

6. Na kakšen način obdelujemo vaše podatke in kakšne so vaše pravice?

V nadaljevanju vam želimo na pregleden in enostaven način predstaviti, na kakšen način obdelujemo vaše podatke in katere pravice vam v zvezi s tem pripadajo.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov naslovite pisno zahtevo.
Kadar pri nas uveljavljate katero izmed svojih pravic, vas moramo predhodno ustrezno identificirati. To smo dolžni storiti zato, da preprečimo, da bi vaše podatke razkrili nepooblaščenim osebam. V ta namen vas bomo vselej zaprosili za nekaj podatkov, ki jih lahko preverimo v naših evidencah.
Vaše osebne podatke pa obdelujemo tudi za naslednje namene:

Uresničevanje pravic in obveznosti iz članstva:
 
 • preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo,
 • identifikacija člana,
 • oblikovanje vam prilagojenih ugodnosti,
 • pošiljanje obvestil o vam prilagojenih ponudbah za koriščenje ugodnosti in priporočil za uporabo storitev in produktov GENERALI (prek telefona,  e-pošte, navadne pošte ali naših aplikacij),
 • preverjanje izpolnjevanja pogojev za koriščenje posamezne ugodnosti,
 • spremljanje koriščenja ugodnosti,
 • obveščanje o tehničnih in pravnih vprašanjih v zvezi z Programom (prek telefona, e-pošte, navadne pošte ali naših aplikacij), odprava napak v tehničnem delovanju sistema Programa.
Pravna podlaga: 6(1)(b) GDPR – izvajanje pogodbe, sklenjene s članom (t.j. Splošnih pogojev Programa prednosti Zame)

Vaše pravice:
 
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • prejem podatkov, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in prenos podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
Izvajanje raziskav zadovoljstva in anket:
 
 • o zadovoljstvu s članstvom v Programu prednosti Zame, z ugodnostmi, priporočili ali s kupljenim blagom, storitvijo ali produktom).
Pravna podlaga: 6(1)(f) GDPR – zakoniti interes GENERALI (t.j.  optimiziranje poslovanja in ponudbe)

Vaše pravice:
 
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov
Zagotavljanje varnosti:
 
 • izvajanje ukrepov za zavarovanje dostopa do naših prostorov, sistemov in informacijskih rešitev
Pravna podlaga: 6(1)(c) GDPR – zakonska obveznost

Vaše pravice:
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov.
Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo

Pravna podlaga: 6(1)(f) GDPR - zakoniti interes (t.j. preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja)

Vaše pravice:
 
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov
Izvajanje revizije:
 
 • zbiranje in posredovanja podatkov, ki so potrebni za notranjo ali zunanjo revizijo.
Pravna podlaga: 6(1)(f) GDPR notranja revizija: zakoniti interes (notranja revizija) in 6(1)(c) GDPR izpolnjevanje zakonske obveznosti (zunanja revizija)

Vaše pravice:
 
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov (le notranja revizija).
Analiza trga, priprava in pogajanja za pripravo novih ugodnosti za člane, razvoj orodij za oblikovanje priporočil:
 
 • za te namene podatke obdelujemo zbirno, ki pa jih lahko povežemo z vašimi osebnimi podatki.
Pravna podlaga: 6(1)(f) – zakoniti interes GENERALI (t.j. optimiziranje poslovanja in storitev GENERALI)

Vaše pravice: podatki se obdelujejo v psevdonomizirani obliki.

Posodabljanje osebnih podatkov, ki jih hranimo:
 
 • posodabljanje vaših osebnih podatkov, ki jih že hranimo (npr. kadar nam sporočite svoje nove podatke, jih ustrezno posodobimo).
Pravna podlaga: 6(1)(f) GDPR zakoniti interes (t.j. zagotavljanje točnosti podatkov)

Vaše pravice:
 
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov.
Preprečevanje prevar in zlorab
 
 • preprečitev materialne škode, ki bi nastala
Pravna podlaga: 6(1)(f) – zakoniti interes GENERALI

Vaše pravice:
 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovor obdelavi osebnih podatkov.
 7.  Kako lahko uveljavljam zahtevek iz naslova varstva osebnih podatkov?

Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30,  gp.ip@ip-rs.si. Več glede varstva vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na voljo na  www.generali.si/vop

8. Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke po naših navodilih, v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši pogodbeni izvajalci (t.i. »obdelovalci«), in sicer izvajalci storitev informacijske tehnologije za podporo aktivnostim programa, oglaševalske agencije, ponudniki orodij za pošiljanje ali izdelavo kuponov in priporočil, ipd., s katerimi imamo predhodno sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov. Pri teh obdelavah lahko pride do iznosa podatkov v tretje države, vendar bomo v takem primeru zagotovili, da bo upoštevan enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajali sami ter, da bodo spoštovane vse zahteve evropskih in nacionalnih predpisov, ki se nanašajo na iznos osebnih podatkov v tretje države.

Vaše osebne podatke posredujemo tudi:
 
 • našim poslovnim partnerjem, pri katerih boste koristili nagrade in ugodnosti, pridobljene v Programu (informacije o naših aktualnih partnerjih najdete na naši spletni strani www.generali.si/varstvo-osebnih-podatkov);
 • ponudnikom poštnih storitev;
 • našim svetovalcem (npr. odvetnikom in zunanjim revizorjem).
Vaše osebne podatke bomo na podlagi vašega izrecnega soglasja posredovali tudi družbi Generali Investments, d.o.o.,  v zvezi s katerim boste lahko pridobili določen nabor Generali točk.


9. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Po izčlanitvi iz Programa vaše podatke hranimo še nadaljnjih  5 let, in sicer za namen uveljavljanja ali nasprotovanja pravnih zahtevkom, ki izhajajo iz Programa. Rok hrambe se lahko v primeru uvedbe sodnih ali upravnih postopkov podaljša do zaključka teh postopkov.  Podatke o pridobljenih popustih, ki so bili vnovčeni za popust pri zavarovanju, hranimo do poteka zakonskih rokov hrambe v skladu z Zakonom o zavarovalništvu.

10. Posodobitve Obvestila o zasebnosti

Obvestilo o zasebnosti bomo redno preverjali in ga prilagodili oziroma posodobili, kadar bo to potrebno.

Vsakokrat veljavna verzija Obvestila o zasebnosti je objavljena na spletni strani  www.generali-zame.si/vop.

Če želite, vam ga lahko dostavimo tudi v tiskani obliki (naročilo preko telefonske številke 080 70 77 ali prek navadne pošte).

To Obvestilo o zasebnosti je veljavno od 13. 6. 2022 dalje.