hero

O programu

Najboljše je, ko so ugodnosti brez obveznosti na voljo prav vsem. Tako strankam zavarovalnice Generali kot tistim, s katerimi se še ne poznamo.

Sprehod po Generali Programu prednosti ZAME

ZAME popust in zavarovanja

Ob sklepanju zavarovanj vam na podlagi Generali točk pripada popust na izbrana zavarovanja. Ne spreglejte tudi popustov s kuponi v zavihku Zavarovalne prednosti.

do 35%

Popust na izbrana zavarovanja. Več >>

Pogosta vprašanja in odgovori


 

Splošna vprašanja o Generali Programu prednosti ZAME (krajše Generali ZAME)

Ne. Član programa lahko postane vsak, ne glede na to, ali je stranka Generali zavarovalnice ali ne. Član, ki ni stranka Generali zavarovalnice bo uvrščen v Osnovni nivo zvestobe, s čemer mu pripadajo vse ugodnosti tega nivoja.
Član Programa lahko postane vsaka fizična oseba od dopolnjenega 18. leta, ki ima v Sloveniji pridobljeno davčno številko. Posameznik postane član programa z registracijo in prijavo v program ter sprejemom splošnih pogojev. Včlanijo se lahko stranke kot tudi osebe, ki niso stranke Generali zavarovalnice.
Generali ZAME je program prednosti in ugodnosti, ki je na voljo vsem obstoječim strankam in tudi tistim, ki to še niso. Sestavljajo ga trije glavni sklopi: nasveti za zdrav in aktiven način življenja, zavarovalne prednosti in popusti naših partnerjev. V programu lahko registrirani člani zbirajo Generali točke s katerimi so upravičeni do različnih ugodnosti.

Članom je na voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija Generali ZAME.
Članstvo v programu Generali ZAME je brezplačno.
Glavne prednosti za člana Generali ZAME:

 • Nagrajevanje zvestobe strank Generali oz. njihove skrbi za osebno varnost, varnost trenutnega in bodočega premoženja, zdravja in okolja ter čas trajanja partnerstva. 
 • Vsi člani programa, ne glede na to, ali so stranke Generali ali ne, z včlanitvijo dobijo možnost koriščenja zavarovalnih prednosti in ugodnosti Generali partnerjev.
 • Generali ZAME popust se izračuna glede na doseženo število Generali točk in se samodejno upošteva ob sklenitvi izbranih zavarovanj – podrobnejši ogled na www.generali-zame.si/o-programu/tabela-ugodnosti (100 točk = 1 % popusta).

Registracija

V videoposnetku si lahko ogledate proces spletne registracije v Generali ZAME.

Oseba se lahko včlani na www.generali-zame.si, v mobilni aplikaciji Generali ZAME, ki si jo prenese iz mobilne trgovine App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google Play (uporabniki Android) ali prek zastopnika.
Registracija se izvaja prek spletne strani ali mobilne aplikacije, pri čemer v obeh primerih poteka prek orodja Rekono oziroma prek zastopnika. Za uspešno registracijo je potrebno pravilno oddati naslednje podatke:
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • e-naslov,
 • telefonska številka in
 • davčna številka.
V zadnjem koraku je za uspešno registracijo potrebno podati še soglasja za:
 • sprejem Splošnih pogojev in
 • sprejem Politike zasebnosti.
Rekono je brezplačna storitev za varno elektronsko poslovanje na daljavo. Omogoča zanesljivo preverjanje identitete s prijaznim uporabniškim vmesnikom ter za varno dostopanje do aplikacij kjerkoli in kadarkoli. Uporabnik vtipka svoje podatke le v sistemu Rekonu, vse spletne aplikacije, ki uporabljajo Rekono, pa so lahko prepričane v istovetnost podatkov.
Rekono račun omogoča varno dostopanje do Generali Programa prednosti ZAME ali za dostop do ostalih spletnih aplikacij, spletnih trgovin, bančnih aplikacij in storitev, vključenih v sistem Rekono. Več informacij najdete tukaj
V primeru, da ima oseba že obstoječ račun za orodje identifikacije Rekono, se v Generali ZAME vpiše z istim računom (obstoječe uporabniško ime in geslo), potrditi mora le Splošne pogoje in Politiko zasebnosti
Spremembo e-naslova sporočite na zame@generali.si, da uredimo podatke. Svetujemo, da spremembo e-naslova uredite tudi v Rekono računu. Več informacij dobite na spletni strani https://www.rekono.si/faq-uporabniki/.
Spremembo gesla uredite preko Rekono nadzorne plošče na spletni strani https://idp.rekono.si/IdP-RM-Front/protected/landing.htm. Geslo se vam spremeni povsod, kjer uporabljate za prijavo svoj Rekono račun.

Zbiranje Generali točk in nivoji zvestobe Generali ZAME

So indikator vrednosti porabe, dejavnosti in nivoja zvestobe, ki jo članu programa podeli Generali. Generali točke član zbira s sklenjenimi zavarovanji pri Generali zavarovalnici, leti sodelovanja z zavarovalnico Generali od sklenitve prve police ter za sodelovanje v aktivnostih, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje točk (vklopljeno e-obveščanje, uporaba mobilne aplikacije Generali ZAME ipd.) – za podrobne informacije poglejte Tabelo Generali točk.
Članu točke prinašajo:
 • Višino popusta pri izbranih zavarovanjih. Popust lahko koristi zgolj član kot zavarovalec.
 • Zavarovalne prednosti: glede na nivo, v katerem se nahaja član, so mu v obliki kuponov na voljo tudi različni popusti na zavarovanja.
 • Ugodnosti partnerjev: glede na nivo, v katerem se nahaja član, so mu v obliki kuponov na voljo različne partnerske ugodnosti.
Član programa, ki je stranka Generali, zbira Generali točke kot zavarovalec/zavarovanec za že sklenjena zavarovanja, nova sklenjena zavarovanja in obnove obstoječih zavarovanj.

Generali točke član pridobi:
 • Za prenos mobilne aplikacije Generali ZAME.
 • Za sodelovanje v aktivnostih, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje Generali točk: vklop e-obveščanja in e-računa, e-prijava škode, privolitev za neposredno trženje, registracija v portal Moj Generali,...
 • Za število sklenjenih zavarovanj.
 • S podajanjem soglasja za pošiljanje aktualnih ponudb s strani Generali Investments.
 • S plemenitenjem prihrankov v vzajemnih skladih Generali Investments d.o.o. ali dovoljenjem za prejemanje obvestil Generali Investments.
 • Z leti sodelovanja z Generali-jem od sklenitve prve police.
 • Ostalo kot je opredeljeno v Tabeli Generali točk
Ob registraciji ima član 100 Generali točk in je uvrščen najmanj v Osnovni nivo programa. Točke lahko prejme z registracijo v mobilno aplikacijo Generali ZAME (100 točk), privolitvijo za neposredno trženje (100 točk), podajanjem soglasja za pošiljanje aktualnih ponudb s strani Generali Investments (30 točk), investicijo v sklade Generali Investments (30 točk) ali s sklenitvijo kateregakoli zavarovanja pri Generali zavarovalnici (Tabela Generali točk).
Ob registraciji ima član prikazano ustrezno število točk in je uvrščen v ustrezen nivo programa. Točke se odvisne glede na že sklenjena zavarovanja pri Generali zavarovalnici, leta sodelovanja z Generali-jem od sklenitve prve police ter za sodelovanje v aktivnostih, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje točk (vklopljeno e-obveščanje, uporaba mobilne aplikacije Generali ZAME, privolitev za neposredno trženje, uporaba portala Moj Generali, ipd).

Dodatne točke lahko prejme s podajanjem soglasja za pošiljanje aktualnih ponudb s strani Generali Investments, obstoječo ali novo investicijo v sklade Generali Investments, s sklenitvijo novega zavarovanja pri Generali zavarovalnici ali vklopom katere od aktivnosti, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje točk (vklopljeno e-obveščanje, uporaba mobilne aplikacije Generali ZAME, ipd). 
Član lahko spremlja svoje število Generali točk in nivo zvestobe na naslednji način:
-    na spletnem mestu www.generali-zame.si,
-    v mobilni aplikaciji,
-    pri svojem zavarovalnem zastopniku.

Podroben pregled Generali točk ima član na www.generali-zame.si/p/u/moje-tocke ali v mobilni aplikaciji ZAME (potrebna prijava), in sicer je razvidno: 
-    število Generali točk, 
-    nivo zvestobe, v katerem se nahaja glede na zbrane Generali točke,
-    opravljene aktivnosti, ki so mu te točke prinesle,
-    trenutno neizkoriščene aktivnosti, ki mu lahko prinesejo dodatne točke z neposredno možnostjo naročanja.
Partnerstvo stranke z Generali zavarovalnico nagrajujemo z Generali točkami. Član za vsako leto sodelovanja prejme 70 točk. Za sodelovanje se šteje sklenjena zavarovalna polica.

Največje število Generali točk, ki jih član - zavarovalec lahko prejme na področju partnerstva, je 350 točk. To lahko doseže po petih letih partnerstva.
Generali zavarovalnica člane – zavarovalce, ki nimajo škod pri zavarovanjih v kategoriji Vozila in Dom, nagrajuje z Generali točkami:
 • 110 Generali točk – brez škodnega primera v zadnjih 12 mesecih
 • 180 Generali točk – brez škodnega primera v zadnjih 12 – 24 mesecih
 • 215 Generali točk – brez škodnega primera v zadnjih 24 – 36 mesecih
Dodatne točke, če v določenem zaporednem obdobju ni škodnega primera pri nobeni polici iz kategorije »Dom« ali kategorije »Vozila«: Dodatnih 110 točk se prizna, če v zadnjih 12 mesecih ni škodnega primera pri nobeni polici iz posamezne kategorije. Če škodnega primera pri nobeni polici ni tudi v zadnjih 24 mesecih, se poleg 110 točk prizna tudi dodatnih 70 točk. Če škodnega primera pri nobeni polici ni tudi v zadnjih 36 mesecih, se poleg 110 točk in 70 točk prizna še dodatnih 35 točk.
Za e-prijavo škode član prejme 80 Generali točk. Šteje le prva prijava e-škode v kategorijah Vozila ali Dom. Če ima član že točke za e-prijavo škode v kategoriji »E-škode«, za vsako naslednjo prijavo e-škode ne prejme dodatnih Generali točk. 

Ko član dobi izplačilo za škodni primer, se število zbranih Generali točk v kategorijah Vozila in / ali Dom odštejejo. To pomeni, da se odštejejo zbrane točke v sklopu »brez škodnega primera« za posamezno kategorijo Vozila in / ali Dom. Članu z naslednjim dnem po izplačilu škodnega primera spet začne teči obdobje, ko za brez škodne primere zbira dodatne Generali točke kot npr.: 
•    brez škodnega primera v zadnjih 12 mesecih, 
•    brez škodnega primera v zadnjih 12 - 24 mesecih, 
•    brez škodnega primera v zadnjih 24 - 36 mesecih. 
Primer: po zaključenem brez škodnem letu v kategorijah Vozila in / ali Dom član prejme 110 točk, po zaključenem brez škodnem obdobju v zadnjih 12 -24 mesecih bo prejel še dodatnih 70 točk in po zaključenem obdobju za brez škodni primer v zadnjih 24 -36 mesecih bo prejel še dodatnih 35 točk. 
Ob vsakem začetku novega zavarovalnega leta se pri dolgoročnih zavarovanjih, ki trajajo več kot eno leto, upošteva stanje Generali točk, ki jih ima član na dan odpiranja novega zavarovalnega leta. Popust se prizna le pri dolgoročnih zavarovanjih, ki so bila sklenjena od 13. 6. 2022 dalje (pri zdravstvenih zavarovanjih od 4. 12. 2023 dalje). Popust ne velja pri sklenitvah zavarovanj prek spleta.
V zavarovalnici Generali izpostavljamo pomembnost varnosti na vseh področjih življenja. S tem namenom nagrajujemo skrb posameznika, ki za posamezno varnost poskrbi. Vključena so spodnja zavarovanja:
 
 • Aktivno avtomobilsko zavarovanje (vsaj 1 veljavna polica)
 • Aktivno domsko zavarovanje (vsaj 1 veljavna polica)
 • Aktivno zdravstveno zavarovanje (vsaj 1 veljavna polica)
 • Aktivno življenjsko zavarovanje (vsaj 1 veljavna polica)
 • Aktivno pokojninsko zavarovanje (vsaj 1 veljavna polica)
Ne. Generali točke se s koriščenjem ugodnosti ne brišejo. Število točk se lahko zniža le v primeru, če član opusti katero od aktivnosti (npr. preneha uporabljati mobilno aplikacijo Generali ZAME), ne podaljša katerega od svojih zavarovanj ali v zadnjem letu prijavi škodni primer.

Nivoji zvestobe programa Generali ZAME

V programu član z zbranimi Generali točkami doseže naslednje nivoje zvestobe:
 • Osnovni (od 1 do 750 Generali točk)
 • Bronasti (od 751 do 1.550 Generali točk)
 • Srebrni (od 1.551 do 2.450 Generali točk)
 • Zlati (od 2.451 do 3.500 Generali točk)
Za vsakih 100 točk se upošteva popust 1 % pri izbranih zavarovanjih. Popusti se zaokrožujejo (brez decimalnih mest). Primer: 2255 Generali točk znaša 23% popusta.

Glede na nivo, v katerem se nahaja član, so mu v obliki kuponov na voljo različne zavarovalne prednosti in ugodnosti partnerjev.
Član programa Generali ZAME lahko svoj nivo zvestobe nadgradi takoj, ko zbere dovolj točk za višji nivo. Stranka lahko prehaja v višji nivo večkrat med letom, saj ni omejitve prehajanja med nivoji. Največje številko točk, ki jih član lahko zbere je 3.500 točk.

Generali točke član zbira s sklenjenimi zavarovanji pri Generali zavarovalnici, leti sodelovanja z zavarovalnico Generali od sklenitve prve police ter za sodelovanje v aktivnostih, ki jih Generali ponuja za dodatno pridobivanje točk (vklopljeno e-obveščanje, uporaba mobilne aplikacije Generali ZAME ipd.) – za podrobne informacije poglejte Tabelo Generali točk.

Ugodnosti programa Generali ZAME

Član programa Generali ZAME najde kupone ugodnosti drugih partnerjev neposredno na https://www.generali-zame.si/ugodnosti. Kupone lahko član prenese po prijavi v Generali ZAME. Prav tako lahko član vidi kupone ugodnosti v mobilni aplikaciji Generali ZAME.
Program nudi ugodnosti iz naslednjih področij:
 • Zavarovanja: članu pripadajo prilagojene zavarovalne prednosti, ki združujejo popuste, dodatne ugodnosti pri zavarovanjih in predstavitve produktov zavarovalnice.
 • Koristi za zdravje: člani so upravičeni do brezplačnih nasvetov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
 • Ugodnosti/nagrade in popuste s področij varčevanja, športa in prostega časa, turizma, term, doma in zdravja ter drugih področij.
 • Nagradne igre in dogodki v (so)organizaciji Generali.
Opisane ugodnosti obsegajo tudi popuste na nakup blaga, storitev ali produktov Generali in tretjih oseb ali darila ob takšnem nakupu. Nakupi blaga, storitev ali produktov ponudnikov niso pogoj za članstvo v programu. Višina, pogoji in obdobje koriščenja posamezne ugodnosti so določeni v posamezni ponudbi za koriščenje ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani www.generali-zame.si ali mobilni aplikaciji.
Koriščenje ugodnosti po področjih poteka na naslednji način:
 • Koristi za zdravje: brezplačni nasveti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga so na voljo vsem registriranim članom.
 • Ugodnosti partnerjev na področjih varčevanja, športa in prosti čas, turizma, dom in zdravje (popusti ponudnikov): Član prejme kupon ugodnosti neposredno na kontaktni e-naslov, s katerim se je registriral v Generali Program prednosti ZAME. Član koristi ugodnost neposredno pri ponudniku s predložitvijo kupona ugodnosti. Ponudnik lahko pri posamezni ugodnosti določi tudi obveznost člana, da predloži dokazilo o izpolnjevanju dodatnih pogojev za koriščenje ugodnosti.
 • Zavarovanja: ob vsaki sklenitvi avtomobilskega, domskega ali nezgodnega zavarovanja (novo sklepanje ali obnova zavarovanja) se članu prizna popust glede na število zbranih Generali točk na dan sklenitve zavarovanja oz. na dan potrjene ponudbe za zavarovanje. Za vsakih 100 točk se upošteva popust 1%. Popusti se zaokrožujejo (brez decimalnih mest). 
Pravice iz članstva v programu niso prenosljive. 
Člani lahko za ugodnosti, ki jih najdejo na https://www.generali-zame.si/ugodnosti ali v mobilni aplikaciji Generali ZAME koristijo tako, da za izbrano ugodnost kliknejo na prenos kupona. Prejmejo ga na svoj e-naslov, s katerim so se prijavili v Generali ZAME ali pa ga prenesejo v mobilno denarnico. Kupon pokažejo pri izbranem ponudniku. V primeru, da potrebujejo za koriščenje ugodnosti kodo, le to prejmejo na kuponu.
Posamezne ugodnosti so namenjene le registriranim članom Generali ZAME. Pri posameznih ugodnostih pa so do popusta upravičeni tudi družinski člani člana. Za te ugodnosti boste našli vse informacijo v sklopu vsebine ugodnosti na www.generali-zame.si ali v mobilni aplikaciji Generali ZAME.

Članu se prizna Generali ZAME popust pri sklenitvah naslednjih zavarovanj:
•    Avtomobilsko zavarovanje (ne velja za zavarovanja preizkusnih tablic in vozil s tujo registracijo)
•    Nezgodno zavarovanje (velja za individualno, družinsko, otroke in mladino)
•    Domsko zavarovanje 
•    Zavarovanje živali
•    Zdravstveno zavarovanje (velja za Specialiste z asistenco, Rake)
•    Zavarovanje plovil (velja za kasko zavarovanje)
•    Zavarovanje sončnih elektrarn
•    Zavarovanje glasbil

Popust se prizna le pri sklenitvah zavarovanj od 13. 6. 2022 dalje (pri zdravstvenih zavarovanjih od 4. 12. 2023 dalje). Popust ne velja pri sklenitvah zavarovanj prek spleta. 

Članu, ki sklene zavarovanje, se prizna Generali ZAME popust glede na število zbranih Generali točk na dan sklenitve zavarovanja. Za vsakih 100 točk se upošteva popust 1 %. Popusti se zaokrožujejo (brez decimalnih mest). V zbiranje Generali točk člana se upoštevajo sklenjena zavarovanja, ki jih član sklepa kot fizična oseba (ne velja za samostojne podjetnike).
Za koriščenje ugodnosti pri ponudniku pokažite kupon v tiskani, e-obliki ali vpišite kodo pri spletnem nakupu. Kuponi s kodo imajo v mobilni aplikaciji dodano možnost »Prikaži kodo« v zavihku »Kuponi«.
Kupon bo na voljo v zavihku »Kuponi« v mobilni aplikaciji ali na vašem e-poštnem predalu.

Uporaba mobilne aplikacije Generali ZAME

Mobilno aplikacijo Generali ZAME se prenese iz mobilne trgovine App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google Play (uporabniki Android).
Ne. Registracija v Generali Program prednosti ZAME je enkratna. Ob prvi uporabi aplikacije se boste morali vanjo vpisati, kar storite s svojim obstoječim Rekono računom, ki ste ga pridobili ob registraciji v program.
Ponoven vpis ob vsaki kasnejši uporabi aplikacije (razen v primeru, da se iz nje vmes izpišete) ni potreben.
V videu posnetku prikazujemo proces registracije z mobilno aplikacijo Generali ZAME. Ogledate si ga lahko tukaj.
Srce mobilne aplikacije je osebni virtualni pomočnik za zdrav način življenja, ki uporabniku na podlagi njegovih želja in ciljev nudi številne vsebine na temo zdravega življenja, nasvete, mesečne izzive in mu nudi enostavno spremljanje napredka. Za doseganje zastavljenih ciljev je uporabnik nagrajen s posebnimi Migi točkami, ki jih v aplikaciji lahko unovči za občasne dodatne nagrade.  

V mobilni aplikaciji je članu na voljo tudi podatek o zbranem številu točk, trenutnem nivoju in vse ugodnosti partnerjev z možnostjo naročila e-kupona za koriščenje ugodnosti.
Mobilna aplikacija Generali ZAME je namenjena vsem članom, ki si želijo bolj zdravega načina življenja, hkrati pa želijo imeti vse ugodnosti programa Generali ZAME na dosegu roke.

Mobilna aplikacija omogoča:
 • pregled in zahtevanje kuponov ugodnosti (zavarovalne prednosti in ugodnosti naših partnerjev),
 • podroben pregled programa Generali ZAME za dosežen nivo zvestobe, že osvojene in še neosvojene Generali točke, ki vam prinašajo dodatne popuste pri izbranih zavarovanjih (do 35 %),
 • dostop do že zahtevanih kuponov,
 • odkrivanje nasvetov za zdrav življenjski slog in
 • interaktivni album Klopce ljubezni.
Migi točke so na voljo le uporabnikom mobilne aplikacije Generali ZAME, ki aktivno skrbijo za zdrav način življenja in dosegajo cilje, ki so si jih nastavili v aplikaciji. Za vsak uspešno zaključen izziv ali dosežen cilj prejmejo Migi točke, ki jih lahko zamenjajo za občasne dodatne nagrade. O možnosti koriščenja dodatnih nagrad jih obvesti mobilna aplikacija. 

Mobilni operacijski sistem iOS (na telefonih iPhone) ne podpira slovenščine kot jezik uporabniškega vmesnika. Aplikacija ZAME prilagodi svoj jezik glede na privzet jezik telefona. Čeprav bo jezik operacijskega sistema še vedno ostal angleščina (ali kateri drugi od podprtih), lahko nastavimo slovenščino kot zaželjen prvi jezik, kjer je to mogoče. Tako bo tudi aplikacija ZAME vzela za izhodišče primarni jezik naprave – slovenščino.

Jezik lahko na iOS nastavimo v Settings>General>Language&Region. V polju »Preferred language order« dodamo slovenščino, ter jo premaknemo na vrh seznama.

Mobilni operacijski sistem Android podpira slovenščino kot jezik uporabniškega vmesnika. Jezik operacijskega sistema lahko slovenščino nastavimo kot zaželjen prvi jezik, kjer je to mogoče. Tako bo tudi aplikacija ZAME vzela za izhodišče primarni jezik naprave – slovenščino.

Ne. Uporaba mobilne aplikacije je brezplačna.

Število točk in nivo, v katerega se uvrščate, vidite na začetni strani, ko tapnete na razdelek Moje ugodnosti in nagrade.
V naslednjem koraku se vam prikaže podatek o številu zbranih točk ter nivo zvestobe, v katerega se uvrščate, pod tem pa vidite vse ugodnosti, ki vam pripadajo.

Število točk in nivo, v katerega se uvrščate, vidite na začetni strani, ko tapnete na razdelek Moje točke. V naslednjem koraku se vam prikaže podatek o številu zbranih točk ter nivo zvestobe, v katerega se uvrščate.

Na začetni strani tapnite na razdelek Moje ugodnosti in nagrade. Podrsajte v desno, da se vam odpre podatek o številu zbranih Migi točk, pod tem pa vidite vse dodatne nagrade, ki so vam na voljo.

Da. Migi točke pridobivate dnevno za uspešno opravljene izzive ali doseganje osebnih ciljev za bolj zdrav način življenja. Če želite koristiti katero od občasnih nagrad, s katerimi člane nagrajujemo za dosego zastavljenih ciljev, se število Migi točk ustrezno zmanjša.

Da, v mobilni aplikaciji je omogočeno:

 • skeniranje QR kode ob obisku Klopce ljubezni,
 • pregled osvojenih in še neosvojenih Klopc ljubezni in
 • pridobitev navodil za pot do klopc vključno z označeno zahtevnostjo poti.

Prenehanje članstva

Članstvo v programu traja do dneva izstopa. Član lahko kadarkoli izstopi iz programa tako, da pošlje e-sporočilo z zahtevo za izstop na e-naslov zame@generali.si. Za zahtevo za izstop šteje tudi posebna zahteva člana za prepoved obdelave njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Generali bo izstop uredil v roku 5 delovnih dni, šteto z naslednjim delovnim dnem od dneva prejema. Z izstopom član izgubi pravico do koriščenja ugodnosti iz naslova članstva (razen ugodnosti in popustov iz naslova sklenitve zavarovanj). 

Če se želi član ponovno prijaviti v program, lahko to stori kadarkoli na način, opisan v Pogojih. 

MOBILNA APLIKACIJA GENERALI ZAME

Pridobite še več prednosti z aplikacijo Generali ZAME

Zastavite si cilje, spremljajte izbrane vsebine za napredek ter z unovčitvijo točk uživajte v zasluženih nagradah. Vse to na dlani za lažji pregled nad dosežki in novimi izzivi.