Splošni pogoji mobilne aplikacije Generali ZAME (01-GZM-03/23)


Mobilna aplikacija Generali ZAME (v nadaljevanju: mobilna aplikacija) je del Generali Programa prednosti ZAME (v nadaljevanju: Program). Mobilno aplikacijo si lahko osebe prenesejo iz spletne trgovine App Store ali Google Play in jo lahko uporabljajo le registrirani uporabniki Programa (v nadaljevanju: član).

Mobilna aplikacija je namenjena vsem članom Programa za spodbujanje zdravega načina življenja. S pomočjo mobilne aplikacije in nasvetov člani hitreje pridejo do vsakodnevnega dobrega počutja. Ker je zdravje cilj vsakogar, je mobilna aplikacija na voljo vsem članom, tako strankam GENERALI zavarovalnice d. d. kot tistim, ki niso stranke. Mobilna aplikacija omogoča nastavitev osebnih ciljev za zdrav življenjski slog, spremljanje prilagojenih vsebin za posameznike in možnost pridobivanja posebnih nagrad ob izpolnitvi zastavljenih osebnih ciljev. V aplikaciji je na voljo tudi pregled doseženih točk in možnost koriščenja ugodnosti Programa. 

1. Splošni pogoji, opredelitve

Ponudnik mobilne aplikacije Generali ZAME:  
GENERALI zavarovalnica d.d. (v nadaljevanju: Generali)
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Brezplačna telefonska številka: 080 70 77
E-naslov: info.si@generali.com
www.generali.si
www.generali-zame.si

Ime mobilne aplikacije: Generali ZAME
E-naslov: zame@generali.si


Uporabnik mobilne aplikacije in član Programa
Član Programa lahko postane vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let in ima v Sloveniji pridobljeno davčno številko, sprejema Splošne pogoje Generali Programa prednosti ZAME in opravi registracijski proces. Registracijski proces lahko opravi na spletni strani www.generali-zame.si ali neposredno pred prvo uporabo mobilne aplikacije.

Uporabnik mobilne aplikacije se mora pred prvo uporabo aplikacije strinjati s temi Splošnimi pogoji mobilne aplikacije Generali ZAME (v nadaljevanju: Pogoji) in jih sprejeti. Uporaba mobilne aplikacije je brezplačna.

Če je uporabnik mobilne aplikacije že član Programa (npr. je predhodno registracijo v Program že opravil na spletni strani) se v mobilno aplikacijo registrira s prejetim uporabniškim imenom in geslom.

Migi točke
Mobilna aplikacija članu omogoča tudi zastavljanje osebnih ciljev za zdrav življenjski slog ter sprejemanje različnih izzivov, ki mu bodo pomagali pri doseganju osebnih ciljev. Če član to možnost izkoristi, bo za vsak uspešno zaključen izziv ali dosežen napredek prejel Migi točke, ki jih bo lahko unovčil za občasne posamezne nagrade in ugodnosti. Te nagrade in ugodnosti bodo na voljo le uporabnikom mobilne aplikacije. Koriščenje teh možnosti je prostovoljno in ne pogojuje uporabe aplikacije.

2. Prenos mobilne aplikacije in registracija za uporabnike, ki so že člani Programa

Uporabnik mobilno aplikacijo na svojo mobilno napravo prenese iz mobilne trgovine App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google play (uporabniki Android).

Če je uporabnik že član Programa (registracijo v Program je že opravil na spletni strani) se v mobilno aplikacijo prijavi s prejetim uporabniškim imenom in geslom. Pred prvo uporabo mora sprejeti te Pogoje, Splošne pogoje Generali Programa prednosti ZAME ter podati privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, povezanih z zdravjem.

Za članstvo v Generali Program prednosti ZAME član prejme 100 Generali točk. Ob prvi prijavi v mobilno aplikacijo član Programa prejme dodatnih 100 Generali točk.

3. Prenos mobilne aplikacije in registracija za uporabnike, ki še niso člani Programa

Uporabnik mobilno aplikacijo na svojo mobilno napravo prenese iz mobilne trgovine App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google play (uporabniki Android).

Uporabnik mobilne aplikacije mora ob prvem zagonu mobilne aplikacije opraviti registracijski postopek v Program in sprejeti Splošne pogoje Generali Programa prednosti ZAME ter Splošne pogoje mobilne aplikacije Generali ZAME in podati privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, povezanih z zdravjem.

Ob registraciji v Program in mobilno aplikacijo se član strinja, da bo:
 • zagotovil resnične, točne, aktualne in popolne podatke o sebi kot del postopka registracije in
 • vzdrževal in ažurno posodabljal svoje podatke, da bodo resnični, točni, aktualni in popolni.
Če član posreduje kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, ali ima Generali utemeljene razloge za sum, da so te informacije neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, ima Generali pravico, da začasno zavrne, ustavi ali prekine registracijo v Program ter uporabo mobilne aplikacije člana.

Ob registraciji v Program prek mobilne aplikacije si član ustvari račun in profil, ki ga v postopku zaščiti z geslom. Vsak član je odgovoren za ohranjanje zaupnosti gesla in računa ter sam nosi odgovornost v zvezi z njima. Generali ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te odgovornosti člana. V primeru, da član zazna kakršno koli nepooblaščeno uporabo gesla ali računa oziroma kakršno koli drugo kršitev varnosti, mora o tem nemudoma obvestiti Generali na e-naslov zame@generali.si. Generali ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja odgovornega ravnanja z geslom, računom in uporabo mobilne aplikacije.
Ob registraciji v mobilno aplikacijo član Programa prejme: 100 Generali točk za članstvo v Programu in 100 Generali točk za registracijo in uporabo mobilne aplikacije Generali ZAME.

4. Ugodnosti Programa za uporabnike mobilne aplikacije

Uporabniki mobilne aplikacije imajo v aplikaciji na voljo vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v Programu, vključno z ugodnostmi, ki jih lahko koristijo pri Generali ali njegovih partnerskih podjetjih (v nadaljevanju: Ponudniki).

Član koristi ugodnost neposredno pri Ponudniku s kuponom ugodnosti. Član prejme kupon ugodnosti neposredno na e-naslov, s katerim se je prijavil v Program. Če želi, lahko član prejeti kupon shrani tudi v mobilno denarnico na svoji mobilni napravi. Član koristi ugodnost tako, da kupon pokaže Ponudniku, kot to predpiše posamezni ponudnik (v tiskani obliki ali prek mobilnega telefona – prek e-pošte ali mobilne denarnice). Ponudnik lahko pri posamezni ugodnosti določi tudi obveznost člana, da predloži dokazilo o izpolnjevanju dodatnih pogojev za koriščenje ugodnosti (npr. identifikacija z osebno izkaznico ipd).

5. Dodatne ugodnosti za uporabnike mobilne aplikacije

Poleg ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v Programu, imajo uporabniki mobilne aplikacije na voljo tudi možnost koriščenja posebnih občasnih nagrad, ki so na voljo zgolj uporabnikom mobilne aplikacije. Pogoj za pridobivanje teh nagrad je doseganje osebnih ciljev za bolj zdravo življenje (Akcijski načrti) ali sodelovanje v zastavljenih izzivih, ki uporabniku pomagajo pri doseganju zastavljenih osebnih ciljev (npr. doseganje določenega števila korakov na dan ali npr. doseganje prekolesarjenih kilometrov na mesec).

Zbiranje Migi točk v mobilni aplikaciji
Član Migi točke prejme z:
 • uspešno registracijo v mobilno aplikacijo Generali ZAME (20 Migi točk),
 • postavitvijo novega osebnega cilja, npr. Boljši spanec (20 Migi točk),
 • beleženjem aktivnosti za dosego cilja, npr. število korakov (20 Migi točk),
 • pridružitvijo akcijskemu načrtu in usvojitvi novih navad za zdrav način življenja, npr. Prehranjujte se zdravo (20 Migi točk),
 • doseganjem tedenskega osebnega cilja za bolj zdrav način življenja (20 Migi točk).
Na dan lahko član prejme največ 20 Migi točk.

Stanje nagrad
Svoje stanje nagrad in ugodnosti lahko član vedno spremlja v mobilni aplikaciji. Stanje je prikazano na dnu začetnega zaslona in se posodobi vsakič, ko član izvede eno od zgornjih dejanj.

Omejitve nagrad
Dnevna omejitev delovanja
Član je nagrajen za en izziv, enkrat na dan. Ko uspešno opravi posamezen izziv, bo nagrajen z 20 Migi točkami. Če isti dan uspešno opravi še en izziv, član ne bo ponovno nagrajen.

Unovčenje nagrad
Seznam nagrad je viden na začetnem naslovu v razdelku »Moje nagrade in ugodnosti«.
Ko član izbere nagrado na seznamu, je preusmerjen na zaslon s podrobnostmi o nagradah in ugodnostih, ki vsebuje vse podrobnosti za prevzem nagrade. Postopek nadaljuje z izbiro na gumb »Želim kupon«. Po unovčitvi nagrade ali ugodnosti se število Migi točk ustrezno prilagodi (odšteje) od skupnih Migi točk.

Za posamezne nagradne igre bodo veljala vsakokrat veljavna pravila nagradne igre.

6. Deaktivacija mobilne aplikacije

Član lahko kadarkoli deaktivira svojo mobilno aplikacijo tako, da se iz nje izpiše v razdelku Nastavitve. Deaktivacija mobilne aplikacije vpliva na stanje Generali točk: članu Programa, ki je deaktiviral mobilno aplikacijo, se od trenutnega števila točk odšteje 100 Generali točk.

Z deaktivacijo član izgubi vse Migi točke in izgubi pravico do koriščenja nagrad ter ugodnosti iz naslova uporabe mobilne aplikacije.

Z deaktivacijo se vsi podatki, ki so vezani na uporabo mobilne aplikacije (npr. število korakov, sodelovanje v izzivih, prejete Migi točke ipd) izbrišejo oz. anonimizirajo.

Članu, ki v 12 zaporednih mesecih od datuma zadnje uporabe aplikacije ne uporabi, se mobilna aplikacija deaktivira avtomatično, s posledicami, opisanimi v prejšnjih treh odstavkih tega člena.

7. Ponovna aktivacija mobilne aplikacije

Član, ki je uporabo mobilne aplikacije v preteklosti deaktiviral, jo lahko kadarkoli ponovno aktivira. Pri ponovni aktivaciji se podatki, vezani na uporabo pred deaktivacijo (osebni cilji, sodelovanje v izzivih, stanje Migi točk) ne prenesejo in se začnejo zbirati znova. 

 8. Politika sprejemljive uporabe

Član se strinja, da vse informacije, podatki, besedila ali drugo gradivo (v nadaljevanju: vsebina člana), ki jih posreduje Generali, so in ostanejo izključna odgovornost člana.

Generali ne nadzoruje vsebine, ki jo član predloži Generali, in ne jamči za točnost, celovitost ali kakovost katere koli take vsebine. Generali ne odgovarja za nobeno vsebino člana, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v kateri koli vsebini, ali za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli vrste, ki nastane zaradi uporabe katere koli vsebine člana, objavljene, poslane po e-pošti ali prenesene prek mobilne aplikacije.

Član se zavezuje, da mobilne aplikacije ne bo uporabljal za:
 • nalaganje, objavo, distribucijo, razširjanje ali drugačne prenašanje kakršne koli vsebine, ki je nezakonita, v nasprotju s pogodbo, obrekovalna, žaljiva, škodljiva ali ki posega v zasebnost drugih,
 • spodbujanje ali zagotavljanje informacij z navodili o nezakonitih dejavnostih,
 • nalaganje, objavljanje ali drugačno prenašanje katere koli vsebine, ki je član nima pravice posredovati v skladu z nobenim zakonom ali pogodbenimi razmerji (kot so notranje informacije, lastniške in zaupne informacije, pridobljene ali razkrite kot del delovnih razmerij ali pogodb o nerazkritju),
 • nalaganje, objavljanje ali drugačno prenašanje kakršne koli vsebine, ki krši kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske ali druge pravice katere koli stranke ali pravice javnosti ali zasebnosti katere koli stranke, razen če je član lastnik teh pravic ali ima izrecno dovoljenje lastnika za objavo oz. prenos takšnega gradiva, vključno z, vendar ne omejeno na, ponujanje piratskih računalniških programov ali povezav do takšnih programov,
 • kršitev katere koli veljavne zakonodaje.

Član mora imeti ustrezno mobilno napravo, ki ni prilagojena tako, da uporabniku nudi korenski dostop (t.i. “rootane” oziroma “jailbreakane” naprave).

Član se zavezuje, da:
 • bo skrbno hranil svojo mobilno napravo in jo varoval kot dober gospodar tako, da bo preprečil izgubo, krajo in/ali zlorabo le-te, ter da je ne bo dajal na vpogled ali uporabo nepooblaščenim osebam, pri čemer je odgovoren za vsako škodo, ki lahko nastane posredno ali neposredno zaradi uporabe mobilne naprave s strani nepooblaščenih oseb,
 • na svojo mobilno napravo ne bo nameščal nelegalne programske opreme, kar bi lahko motilo ali onesposobilo uporabo mobilne aplikacije ali komunikacijsko omrežje – v kolikor uporabnik s svojim ravnanjem povzroči škodo, zanjo v celoti odgovarja tako Generali-ju kot tudi mobilnemu operaterju;
 • bo redno nameščal varnostne popravke za operacijski sistem Mobilne naprave in za aplikacije, nameščene na mobilni napravi ter uporabljal varnostne funkcije, ki jih omogočajo mobilne naprave (npr. šifriranje, oddaljeno brisanje, sledenje lokaciji in podobne tehnologije).

Generali bo po lastni presoji ugotovil, ali je z uporabo mobilne aplikacije člana prišlo do kršitve politike sprejemljive uporabe. Če pride do kršitve te politike, lahko Generali ukrepa, kot je opredeljeno v nadaljevanju.  

Neupoštevanje politike sprejemljive uporabe pomeni bistveno kršitev teh Pogojev in lahko povzroči, da bo Generali sprejel vse ali katerega koli od naslednjih ukrepov:
 • takojšnja, začasna ali trajna odstranitev vseh objav ali gradiva, ki jih je član – uporabnik mobilne aplikacije naložil na spletno mesto oziroma mobilno aplikacijo,
 • izdaja opozorila članu,
 • sodni postopek proti članu za povračilo škode in vseh stroškov (vključno z, vendar ne omejeno na razumne administrativne in pravdne stroške), ki so posledica kršitve,
 • razkritje takih informacij organom pregona. 
Ukrepi, opisani v tej politiki, niso omejeni in Generali lahko sprejme kakršen koli drug primeren ukrep. 
Član je seznanjen, da Generali lahko hrani vsebino in jo lahko tudi razkrije, če to zahteva zakon ali je v dobri veri, da je takšno ohranjanje ali razkritje razumno potrebno za:
 • skladnost z veljavno zakonodajo,
 • uveljavitev teh Pogojev,
 • odgovor na trditve, da katera koli vsebina krši pravice tretjih oseb, ali
 • zaščito pravic, lastnine ali varnosti Generali, osebne varnosti njegovih uporabnikov in javnosti.

Član razume, da lahko tehnična obdelava in prenos mobilne aplikacije, vključno z vsebino člana, vključuje:
 • prenose po različnih omrežjih in
 • spremembe za skladnost in prilagoditev tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav.
 9. Pravice intelektualne lastnine in licence

Vse vsebine, ki jih član naloži v aplikacijo ali objavi, ostanejo njegova last. Član se zavezuje, da ne bo nalagal ali objavljal vsebin, ki pomenijo kršitev pravic intelektualne lastnine katere koli stranke, razen če ima dovoljenje lastnika.
Vsa besedila, programska oprema, glasba, zvok, fotografije, grafika, video, postavitev in oblikovanje strani ali drugo gradivo, ki ga vsebuje aplikacija (razen vsebine člana), ali informacije, ki jih Generali posreduje prek aplikacije, so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, patenti, ali drugimi lastniškimi pravicami, skladno z veljavno zakonodajo. Slike in besedilo lahko Generali prikaže v celotni aplikaciji.
Član se strinja, da ne bo spreminjal Generali programske opreme na kakršen koli način ali v kateri koli obliki, in da ne bo uporabljal spremenjene različice Generali programske opreme, ne glede na to, ali bi šlo za namen pridobitve nepooblaščenega dostopa do Generali ali ne. Član se strinja, da ne bo dostopal do mobilne aplikacije na noben drug način kot prek vmesnika, ki je na voljo za uporabo pri dostopu do mobilne aplikacije.  Ko član preneha uporabljati mobilno aplikacijo, mu licenca za uporabo mobilne aplikacije takoj preneha.

10. Zunanje povezave

Generali ali tretje osebe lahko članu zagotovijo povezavo do spletnih mest ali virov tretjih oseb. Te povezave so članom na voljo izključno kot priročno orodje in ne kot potrditev vsebine na takšnih spletnih mestih tretjih oseb.Generali nima nadzora nad vsebino ali varnostjo takšnih spletnih mest in virov, zato ni odgovoren za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov ter ne podpira in ne prevzema odgovornosti za kakršno koli vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali drugo gradivo na takih spletnih mestih ali virih, ali za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z ali v zvezi z uporabo ali zanašanjem na katero koli takšno vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo prek katerega koli takega mesta. Če se član odloči za dostop do povezanih spletnih mest tretjih oseb, to stori na lastno odgovornost.

11. Omejitev odgovornosti

Mobilno aplikacijo uporablja član na lastno odgovornost. Če se član ne strinja z vsebino ali storitvijo ali s temi Pogoji ali drugimi pravili v zvezi z uporabo mobilne aplikacije, jo lahko preneha uporabljati z ukinitvijo uporabniškega računa v mobilni aplikaciji.

12. Ukinitev ali onemogočanje uporabe mobilne aplikacije

Generali lahko po lastni presoji ukine geslo in račun člana ali uporabo mobilne aplikacije ter odstrani in arhivira ali zavrže katero koli vsebino znotraj mobilne aplikacije, če meni, da je član kršil ali ravnal neskladno s Pogoji.

Generali lahko posamezniku po lastni presoji kadarkoli onemogoči uporabo mobilne aplikacije.

Prav tako lahko Generali po lastni presoji in kadar koli preneha zagotavljati mobilno aplikacijo ali kateri koli njen del, z ali brez obvestila. Član se strinja, da se lahko vsaka ukinitev dostopa člana do mobilne aplikacije v skladu s katero koli določbo teh Pogojev izvede brez predhodnega obvestila, in se strinja, da lahko Generali mobilno aplikacijo takoj deaktivira, arhivira ali izbriše račun člana in vse povezane informacije in datoteke računa člana in/ali prepreči kakršen koli nadaljnji dostop do takšnih datotek ali mobilne aplikacije. Generali ne odgovarja članu ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli ukinitev dostopa člana do mobilne aplikacije.

13. Podatki o blagovni znamki

Logotip Generali ZAME in drugi logotipi mobilne aplikacije so blagovne znamke Generali.

14. Splošno

Ti Pogoji, skupaj s Obvestilom o  zasebnosti, predstavljajo celoten dogovor med Generali in članom v zvezi z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije.
Morebitne pritožbe ali zahtevki, ki bi izhajali iz uporabe aplikacije, nam pošljite na zame@generali.si, v primeru sodnih postopkov pa je pristojno sodišče v Ljubljani.
Če katero koli določbo teh Pogojev pristojno sodišče ugotovi za neveljavno, neveljavnost takšne določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Pogojev, ki ostanejo v polni veljavi.

15. Vsebine članov – uporabnikov mobilne aplikacije

Če član pošlje Generali, ali naloži in objavi kakršne koli komentarje, ideje, predloge, informacije, datoteke, slike ali drugo gradivo (v nadaljevanju: Vsebine), se zavezuje, da ne bodo imele narave, kot je opredeljena v tretjem odstavku 8. člena teh Pogojev. 
Generali ni zavezan, da:
 • ohranja zaupnost kakršnih koli Vsebin,
 • članu plača kakršno koli nadomestilo za kakršne koli Vsebine,
 • odgovori na morebitne Vsebine članov – uporabnikov mobilne aplikacije.Generali ne pregleduje redno objavljenih Vsebin članov, vendar si pridržuje pravico (ne pa tudi obveznosti) spremljati in urejati ali odstraniti posamezne ali vse Vsebine članov, objavljene v mobilni aplikaciji. Član se strinja, da ne bo uporabljal lažnega e-poštnega naslova, se lažno predstavljal za katero koli osebo ali subjekt ali kako drugače zavajal glede izvora kakršnih koli Vsebin. Član je izključno odgovoren za vsebino vseh Vsebin, ki jih poda. Generali ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli Vsebine, ki jih član objavi.

16. Sprejemanje teh Pogojev

Član se s sprejemom teh Pogojev zavezuje k njihovemu spoštovanju in upoštevanju, v nasprotnem preneha  uporabljati mobilno aplikacijo.

17. Varstvo osebnih podatkov

Informacije o tem, kako Generali v okviru uporabe mobilne aplikacije obdeluje vaše osebne podatke, najdete tukaj.

18. Spremembe teh Pogojev

Morebitne spremembe teh Pogojev bo Generali vsakokrat objavil v mobilni aplikaciji in prek izbranih komunikacijskih kanalov, s katerimi se je član registriral v Program. Prek spletne strani www.generali-zame.si lahko vsak član v vsakem trenutku dostopa do vsakokrat veljavnih Pogojev in Prilog.

19. Veljavnost splošnih pogojev

Ti Pogoji pričnejo veljati 04. 12. 2023.