Dobrodošli na spletnem mestu Generali Programa prednosti ZAME.

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.generali-zame.si. Na teh spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o Programu  prednosti ZAME in z  njim povezanimi pravili in pogoji delovanja. 

Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last GENERALI zavarovalnice d. d.

Kot obiskovalca (uporabnika) spletnega mesta vas prosimo, da upoštevate naslednje:  

Omejitev odgovornosti

Podatki in informacije, objavljeni na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave. Posreduje jih GENERALI zavarovalnica d. d.  (v nadaljevanju: GENERALI), ki si prizadeva za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost, za kar pa ne prevzema nikakršne odgovornosti oziroma ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe, zlasti ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala iz njihove uporabe.
Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. GENERALI ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsebina, kot je objavljena na tem spletnem mestu, v kolikor ni tako izrecno navedeno, ne pomeni ponudbe ali vabila k  nakupu storitev GENERALI ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe.  

GENERALI si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. GENERALI ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb in ni odgovoren za morebitno začasno nedelovanje teh spletnih strani. 

Spletno mesto Generali Programa prednosti ZAME vsebuje tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. GENERALI ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino takih spletnih strani niti za pravilnost in točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb.

Varovanje avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine

Objavljeni dokumenti in informacije (vsebine), vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite, kar velja za besedila, grafične podobe in znake, razpredelnice, fotografije, logotipe, blagovne znamke in vse druge oblike informacij, vključno s strukturo, postavitvijo, dizajnom, obliko in videzom, in so last GENERALI.

Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, so lahko shranjevane, razmnoževane ali kako drugače razširjane le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnikoli podatki, ki jih GENERALI pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo GENERALI. GENERALI jih varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in Zakonom o zavarovalništvu. Podrobneje glede obdelovanja vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Obvestilu o zasebnosti Generali Programa prednosti ZAME.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je seznanjen s tu opisanimi informacijami in obvestili.  

GENERALI zavarovalnica d. d.