Pogosto na bolniški zaradi stresa

Stres, izgorelost, depresija ...

Po podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje ima vsak peti zaposleni duševne težave, ki so posledica razmer na delovnem mestu. Podatki iz leta 2016 se pogajajo, da sta glavna sprožilca stres na delovnem mestu obremenitev ter slabi odnosi s sodelavci, doživljanje stresa na delovnem mestu pa je najpogostejša težava tudi po podatkih raziskave Eurostat. Prizadene namreč kar 27 % zaposlenih in je s poenim mestom izrinila bolečine v hrbtu. Zaskrbljujoče, mar ne? V primer izgorelosti zaradi dela ali stresa zaradi obremenitev pri delu ter drugih vzrokov lahko pristanete »na bolniški«. Telo potrebuje od 10 do 14 dni za prebolevanje gripe ali gripe, pri psihičnih težavah zaradi izgorelosti ali stresa pa lahko nezmožnost za delo traja tudi mesec, tri mesece, pol leta ali celo več. Včasih se posledice stresa vidijo v obliki različnih bolezni, neredko več kot le ene, nezmožnost za delo pa se zelo pozna tudi pri plači ali prihodkih.

Najboljo groženi so tisti, ki se izvažajo zahtevno delo, pri tem pa ne morejo vplivati na delovne obremenitve, tako da je neusmiljeno s svojim delom, imajo težave s poklicnim razvojem ter tako celo žrtve nasilja ali nadlegovanja na delovnem mestu. Dodatno na stres vplivajo tudi negotovost na delovnem mestu, nadure, slabi delovni pogoji, neredna plačila in večizmensko delo. Leta 2016 tako na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega sistema obravnavali kar 146.563 primerov, ki so bili posledica stresa, izgorelosti in drugih duševnih težav.
 

Stres je, kaj pa zdaj?

Stresu se ne da povsem izbeci, lahko pa se mu prilagodiš ali omiliš njegove posledice.

Ukrepov je več:
• zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev (prostor, delovni čas, pripomočki in orodja),
• ustvarjanje primernega okolja (odnosi med zaposlenimi, komunikacija, kultura podjetja),
• sistem nagrajevanja (pozitivna motivacija pri delu, finančne in nematerialne nagrade),
• ukvarjanje s športom in rekreacijo,• zdrava prehrana,
• dovolj odsuha.
Pri sodobnem načinu življenja in dela se stres ni mogoče popolnoma ugostiti, zato je treba pomisliti tudi na možnost večjih težav zaradi stresa in izgorelosti ter najhujih posledic – začasne nezmožnosti za delo.


Ukroti stres in poskrbite zase

V primeru izgorelosti zaradi dela ali stresa zaradi obremenitev pri delu ter drugih vzrokov lahko pristanete »na bolniški«. Telo potrebuje od 10 do 14 dni za prebolevanje gripe ali gripe, pri psihičnih težavah zaradi izgorelosti ali stresa pa lahko nezmožnost za delo traja tudi mesec, tri mesece, pol leta ali celo več. Včasih se posledice stresa vidijo v obliki različnih bolezni, neredko več kot le ene, nezmožnost za delo pa se zelo pozna tudi pri plači ali prihodkih.

S pologijo življenjskega zavarovanja Moj življenjski kasko si zagotovi finančno varnost tudi v primeru daljše odsotnosti z dela ali »bolniške« za čas, ko ne moreš na delo in si nabiranje novih moči. Vaše finančne obveznosti ostajajo enake ne glede na zdravstveno stanje, neredko pa jim pridružite še dodatni stroški za zdravljenje, terapije ali zdravila. In so se lahko sredi rejo po bolezni zaradi stresa uvesti nove skrbi oziroma stresorji, ki nadaljujejo začarani krog.