Pogosto na bolniški zaradi stresa

Stres, izgorelost, depresija ...

Po podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje ima vsak peti zaposleni duševne težave, ki so posledica razmer na delovnem mestu. Podatki iz leta 2016 kažejo, da sta glavna sprožilca stres na delovnem mestu, obremenitev, ter slabi odnosi s sodelavci. Doživljanje stresa na delovnem mestu je najpogostejša težava tudi po podatkih raziskave Eurostat. Prizadene namreč kar 27 % zaposlenih in z enim mestom izrine bolečine v hrbtu. Zaskrbljujoče, mar ne? V primer izgorelosti zaradi dela ali stresa zaradi obremenitev pri delu ter drugih vzrokov lahko pristanete »na bolniški«. Telo potrebuje od 10 do 14 dni za prebolevanje gripe, pri psihičnih težavah zaradi izgorelosti ali stresa pa lahko nezmožnost za delo traja tudi mesec, tri mesece, pol leta ali celo več. Včasih se posledice stresa vidijo v obliki različnih bolezni, neredko več kot le ene, nezmožnost za delo pa se zelo pozna tudi pri plači ali prihodkih.

Najbolj ogroženi so tisti, ki izvajajo zahtevno delo, pri tem pa ne morejo vplivati na delovne obremenitve, imajo težave s poklicnim razvojem ali so pa celo žrtve nasilja ali nadlegovanja na delovnem mestu. Dodatno na stres vplivajo tudi negotovost na delovnem mestu, nadure, slabi delovni pogoji, neredna plačila in večizmensko delo. Leta 2016 so tako na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega sistema obravnavali kar 146.563 primerov, ki so bili posledica stresa, izgorelosti in drugih duševnih težav.
 

Stres je, kaj pa zdaj?

Stresu se ne da povsem izogniti, lahko pa se mu prilagodite ali omilite njegove posledice.
 

Ukrepov je več:

  • zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev (prostor, delovni čas, pripomočki in orodja),
  • ustvarjanje primernega okolja (odnosi med zaposlenimi, komunikacija, kultura podjetja),
  • sistem nagrajevanja (pozitivna motivacija pri delu, finančne in nematerialne nagrade),
  • ukvarjanje s športom in rekreacijo,
  • zdrava prehrana,
  • dovolj odklopa.
Pri sodobnem načinu življenja in dela se stresu ni mogoče popolnoma izogniti, zato je treba pomisliti tudi na možnost večjih težav zaradi stresa in izgorelosti ter najhujših posledic – začasne nezmožnosti za delo.


Ukrotite stres in poskrbite zase

V primeru izgorelosti zaradi dela ali stresa, zaradi obremenitev pri delu, ter drugih vzrokov lahko pristanete »na bolniški«. Telo potrebuje od 10 do 14 dni za prebolevanje gripe, pri psihičnih težavah zaradi izgorelosti ali stresa pa lahko nezmožnost za delo traja tudi mesec, tri mesece, pol leta ali celo več. Včasih se posledice stresa vidijo v obliki različnih bolezni, neredko več kot le ene, nezmožnost za delo pa se zelo pozna tudi pri plači ali prihodkih.

S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Moj življenjski kasko si zagotovite finančno varnost tudi v primeru daljše odsotnosti z dela ali »bolniške« za čas, ko ne morete na delo in si nabirate novih moči. Vaše finančne obveznosti ostajajo enake ne glede na zdravstveno stanje, neredko pa se jim pridružijo še dodatni stroški za zdravljenje, terapije ali zdravila.