Navodila za sajenje drevesa

Sajenje drevesa se zdi preprosto opravilo, kljub vsemu pa morate pri tem paziti, saj je od dobrega sajenja in oskrbe v prvem letu v veliki meri odvisno dobro uspevanje rastline. Za sajenje imate določena splošna navodila, ki so se razvila iz praktičnih izkušenj. Tehnika saditve je odvisna tudi od vrste sadike (sadika z golimi koreninami, sadika s koreninsko grudo v bali, sadika v loncu), od časa saditve (pomlad, poletje, jesen) oz. možnosti namakanja in od vrste tal (peščena prepustna tla, težka ilovnata tla …). Izbrati morate drevesne vrste, ki so prilagojene rastišču, kamor jih zasajate, ali pa morate rastiščne razmere v določeni meri prilagoditi zahtevam izbrane drevesne vrste (ustrezen substrat, namakanje, senčenje ipd.). Pravilno posajeno drevo bo bolj odporno na spremenljive razmere in veliko manj občutljivo. V splošnem je najboljši čas za sajenje rastlin jesen ali zgodnja pomlad, ko so rastline v mirovanju in je šok zaradi presaditve najmanjši. Sadike, gojene v loncih, se lahko uspešno sadi tudi preko poletja, če ne pozabite na zalivanje.


Kako posaditi drevo?

Nekaj pomembnih opomb pred začetkom sajenja:
 • izbira ustrezne drevesne vrste in kakovostne sadike;
 • zaščita sadik med transportom: korenine se ne smejo posušiti, debla in veje se ne smejo drgniti;
 • če imate rastline z golimi koreninami, je dobro, da imate sadilne jame že izkopane in sadike takoj posadimo.

Postopek sajenja:

 1. Izkopljite sadilno jamo, ki je vsaj dva - do trikrat širša od koreninskega sistema sadike in nekoliko globlja od višine koreninske grude ali koreninskega sistema. Običajno se v težkih in slabo prepustnih tleh izkoplje nekoliko globljo sadilno jamo in se pripravi ustrezno drenažo. Dno vedno prelopatite.
 2. Če boste drevesu namestili oporo, zabijete sadilni kol v jamo že pred sajenjem, da kasneje z zabijanjem ne poškodujete korenin.
 3. Drevo je treba posaditi enako globoko v tla, kot je raslo v drevesnici ali loncu. Koreničnik (mesto, kjer korenine pridejo v deblo) mora ostati enako blizu zgornjemu nivoju tal. Gruda ne sme gledati iz tal, prav tako pa ne sme biti pokopana v globino.
 4. Pri sajenju sadik z golimi koreninami korenine pred sajenjem razprostrete čez kupček sveže nasute zemlje na dnu sadilne jame. Konci korenin se ne smejo vihati navzgor.
 5. Pri sajenju sadik, ki so rasle v loncih, zrahljamo koreninski preplet. Morebitne kačasto zavite korenine z dna lonca odrežete.
 6. Zemljo nad koreninami nekoliko potlačite. Na robu zasute sadilne jame oblikujete sklenjen greben iz zemlje, da lažje zalivate. Posajeno drevo zalijete s toliko vode, da voda stoji in se zemlja zablati.
 7. Sadiko privežete k opori s široko, prožno vezjo. Vežete v obliki osmice. Opora ostane ob rastlini leto ali dve, nato jo odstranimo. Kol mora segati do prvih vej in ne višje.
 8. Posajenemu drevesu odstranite zalomljene in poškodovane vejice in izrežete nepravilno rastoče veje. Nepravilno rastejo veje, ki se obračajo v krošnjo namesto iz nje, in takšne, ki izraščajo prestrete iz debla in delajo konkurenco vrhu.
 9. Prva tri leta drevesce redno okopavate in plevete ter ob suši enkrat na teden izdatno zalijete (50 l vode na drevo). Delo si lahko olajšate z uporabo zastirke (npr. lubje), ki mora biti razprostrta približno 7 cm na debelo. Zastirka zadržuje vlago v tleh in preprečuje razvoj plevelov.
 10. Najhujši uničevalec dreves ni lubadar, ampak kosilnica za travo v rokah prostaka. Ob košnji se ne smete zaletavati v deblo, ker vsaka poškodba lubja nad koreničnikom usodno pohabi drevo. Drevo uspešno zavarujte pred kosilnico s poljem zastirke okoli drevesa.
Avtor: Matjaž Mastnak in Arboretum Volčji Potok